เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด


วันที่เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน 2560
วัตถุประสงค์งาน


หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • คิดกระบวนการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อหาข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนและออกแบบกลยุทธ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้จากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการวางแผนการตลาด
 • สนับสนุนทางด้านการขาย พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้านการขาย
 • ควบคุมและดูแลการสื่อสารทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้า ผ่านทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ต่างๆ
 • วางแผนและจัดเตรียมการเข้าร่วมในงานอีเวนท์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่จดจำ
 • จัดทำอุปกรณ์ที่ใช้ในงานขายเพื่อสนับสนุนการขายของทีมขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย1ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาดและการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ – BTS พร้อมพงษ์
ติดต่อ แผนกบุคคล,hr@vresidence.com โทรศัพท์ : 081-467-4279,086-339-0019 โทรสาร : 0-2160-4390
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี
 • ค่าภาษา
 • วันลาพักร้อน (พนักงานครบปี)
 • ประกันอุบัติเหตุ (พนักงานผ่านทดลองงาน)
 • ชุดฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน  และโบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี