ต้องการฝากขาย-เช่า


ท่านสามารถฝากขาย-เช่าห้องชุดได้ง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง แค่เพียงกรอกรายละเอียดลงในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน พร้อม upload รูปภาพห้องชุดของท่าน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังท่านโดยเร็วที่สุดที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ใช้ในการออกเอกสาร)


ความต้องการ *รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน
ท่านเคยติดต่อให้ผู้อื่นทำการขาย/เช่ามาก่อนหรือไม่ท่านสะดวกเข้าส่งมอบรายละเอียดเพิ่มเติม


รูปภาพทรัพย์สิน

** กรุณา upload รูปภาพอย่างน้อย 5 รูป (ต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น) และห้ามใส่รูปภาพ ที่มีเครื่องหมาย โลโก้ ตราสัญลักษณ์ หรือรูปหน่วยงานใดๆ

** กรุณา upload รูปภาพเฉพาะไฟล์นามสกุล jpg,gif หรือ png เท่านั้นโดยแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 200 kb